طراحی نرم افزارهای سفارشی

ما ایده‌های شما را به حقایقی در دنیای واقعی تبدیل می‌کنیم. برای تسهیل امور مربوط به کسب و کار خود داشتن نرم افزار اختصاصی که متناسب با نیازها و ساز و کار کسب و کارتان باشد ضروری است. با استفاده از نرم افزارهای سفارشی می‌توانید به راحتی آنچه بدان نیازمندید را در قالب نرم افزارهای متنوع داشته باشید. طراحی نرم افزارهای سفارشی به معنای تولید نرم افزار برای یک شرکت، سازمان و یا کاربر خاص، مطابق با نیازها و انتظارات اوست. این نرم افزارها دقیقا بر حسب نیازمندی‌ها طراحی و ساخته می‌شوند و با نرم افزارهای قدیمی و آماده‌ای که در بازار وجود دارد متفاوت و کارامدتر هستند.

 

در چه مواقعی تولید نرم افزار سفارشی پیشنهاد میگردد؟

اگر نرم افزارهای موجود در بازار کمتر از۶۰ درصد با نیازهای شما مطابقت دارند، در آن صورت تولید نرم افزار سفارشی اجتناب ناپذیر می باشد.هریک از نرم افزارهای موجود با توجه به زمینه تخصصی نرم افزار دارای مزایا و معایبی هستند و همیشه با نرم افزار های موجود در بازار، بصورت کامل تمام نیاز های سازمان برطرف نمی شود. هر کسب و کار به فراخور کسب و کار و اهداف سازمانی اش ممکن است به نرم افزار سفارشی نیاز داشته باشد.

 

کسب و کارهایی وجود دارند که نیاز آنها منحصر بفرد و خاص می باشد و برای رفع آن نیاز، باید براساس نیازهای اختصاصی آن شرکت یا سازمان، نرم افزار اختصاصی طراحی شود.هریک از نرم افزارهای موجود با توجه به زمینه تخصصی نرم افزار دارای مزایا و معایبی هستند و همیشه با نرم افزار های موجود در بازار، بصورت کامل تمام نیاز های سازمان برطرف نمی شود.

ما ایده‌های شما را به حقایقی قابل لمس در دنیای واقعی تبدیل می‌کنیم !

برای تسهیل امور مربوط به کسب و کار خود داشتن نرم افزار اختصاصی که متناسب با نیازها و ساز و کار کسب و کارتان باشد ضروری است. با استفاده از نرم افزارهای سفارشی می‌توانید به راحتی آنچه بدان نیازمندید را در قالب نرم افزارهای متنوع داشته باشید

به بالای صفحه بردن