پکیچ های مختلف مدیریت اینستاگرام و فضای مجازی

برنزی
580000 تومانماهیانه
 • طراحی اولیه قالب
 • 15 پست و استوری با قالب طراحی شده
 • ادیت عکس
 • آنالیز اولیه رقبا و آنالیز پیج
 • ادمین اختصاصی 1ساعت و نیم برروی پیج(ارتباط با فالور)
 • پشتیبانی سریع و حرفه ای
طلایی
1160000 تومانماهیانه
 • طراحی اولیه قالب
 • 30پست و استوری با قالب طراحی شده
 • ادیت عکس + 2 ادیت فیلم
 • آنالیز اولیه رقبا و آنالیز پیج
 • ادمین اختصاصی 2ساعت و نیم برروی پیج(ارتباط با فالور)
 • پشتیبانی سریع و حرفه ای
فهرست