برنزی

ماهیانه

580000
تومان
 • طراحی اولیه قالب
 • پشتیبانی سریع و حرفه ای
 • ادیت عکس
 • آنالیز اولیه رقبا و آنالیز پیج
 • 15پست و استوری با قالب طراحی شده
 • ادمین اختصاصی 2ساعت و نیم برروی پیج(ارتباط با فالور)

نقره ای

ماهیانه

790000
تومان
 • طراحی اولیه قالب
 • پشتیبانی سریع و حرفه ای
 • ادیت عکس + 1 ادیت فیلم
 • آنالیز اولیه رقبا و آنالیز پیج
 • 20پست و استوری با قالب طراحی شده
 • ادمین اختصاصی 2ساعت و نیم برروی پیج(ارتباط با فالور)

طلایی

ماهیانه

1160000
تومان
 • طراحی اولیه قالب
 • پشتیبانی سریع و حرفه ای
 • ادیت عکس + 2 ادیت فیلم
 • آنالیز اولیه رقبا و آنالیز پیج
 • 30پست و استوری با قالب طراحی شده
 • ادمین اختصاصی 2ساعت و نیم برروی پیج(ارتباط با فالور)
به بالای صفحه بردن