حسابداری دولتی چه کاربرد هایی دارد؟

 حسابداری دولتی چه کاربردهایی دارد؟ حسابداری دولتی روندی است که به دنبال آن تفسیر، ضبط، تجزیه و تحلیل، جمع بندی، طبقه بندی و ارتباط اطلاعات مالی مربوط به دولت به صورت گسترده به همراه معاملات و فرایندهای اقتصادی مرتبط با آن نشان داده شده است و همچنین شامل بدهی ها و دفع دارایی ها، نیز می …

حسابداری دولتی چه کاربرد هایی دارد؟ ادامه مطلب »