تفاوت حسابداران عمومی و حسابداران

تفاوت حسابداران عمومی و حسابداران شرکتی

وقتی برای مشاغل حسابداری درخواست می دهید، اولین سوالی که مردم می پرسند این است که آیا به فکر “عمومی یا خصوصی” هستید؟ حسابداری خصوصی یا شرکتی مستلزم حسابداری است که تنها توسط یک شرکت برای نیازهای حسابداری خود استخدام می شود. حسابداران عمومی برای شرکت هایی کار می کنند که خدمات حسابداری را به …

تفاوت حسابداران عمومی و حسابداران شرکتی ادامه مطلب »