مالیات مضاعف چیست و چگونه کار می کند؟

مالیات مضاعف چیست و چگونه کار می کند؟

اصطلاح “مالیات مضاعف” به مالیات بر درآمد اشاره دارد که دو بار از یک درآمد دریافت می شود. بیشتر در مورد شرکت ها و سهامداران آنها اعمال می شود. شرکت بر درآمد یا سود خود مشمول مالیات می شود، سپس سهامداران مجدداً از سود سهام و عایدی سرمایه ای که از آن درآمد دریافت می …

مالیات مضاعف چیست و چگونه کار می کند؟ ادامه مطلب »