بازاریابی STP چیست؟

بازاریابی STP چیست؟

بازاریابی STP چیست و چه نقشی در افزایش تبدیل و درآمد دارد؟ ما به چارچوب تقسیم بندی، هدف گذاری، موقعیت یابی که با مثال های واقعی نشان داده شده است نگاه می کنیم.بازاریابی موقعیت یابی با هدف تقسیم بندی یک مفهوم اصلی در بازاریابی مدرن است. بدون آن، کمپین‌های بازاریابی عمومی خواهند بود، شخصی‌سازی کمی …

بازاریابی STP چیست؟ ادامه مطلب »