سیستم های یکپارچه حسابداری

مزایای سیستم های حسابداری یکپارچه: یک مزیت اساسی یک سیستم حسابداری یکپارچه این است که اطلاعات یک بار وارد می شوند و با ماژول های دیگر از جمله دفترچه عمومی به اشتراک گذاشته می شوند. یک بانک اطلاعاتی توسط همه برنامه ها استفاده می شود. عدم ورود مجدد داده ها از یک سیستم به سیستم …

سیستم های یکپارچه حسابداری ادامه مطلب »