مهندس زهرا جعفری

برنامه نویس
اطلاعات شخصی   من زهرا جعفری عضو تیم برنامه نویسان تیم استارتاپی ژانیا می باشم و
اطلاعات شخصی مهندس مهران ده بزرگی عضو تیم برنامه نویسان شرکت می باشد و در انجام

الهام خدادوست

استراتژیست ارشد دیجیتال
اطلاعات شخصی   سلام. من الهام خدادوست متخصص طراحی و اجرای استراتژی دیجیتال هستم.

فاطمه خدایاری

مدیر فروش و سهامدار
اطلاعات شخصی   سرکار خانم فاطمه خدایاری به عنوان مدیر فروش گروه نرم افزاری ژانیا

مهندس امید خدابخشی

مدیر اصلی و سهامدار
اطلاعات شخصی مهندس امید خدابخشی بنیان گذار و مدیر تیم نرم افزاری ژانیا سافت می