استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) چیست؟

استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) استانداردهای قدیمی حسابداری هستند که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) ، یک نهاد مستقل بین المللی استاندارد مستقر در لندن ، صادر شده است. IAS در سال 2001 با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) جایگزین شد.حسابداری بین المللی زیرمجموعه ای از حسابداری است که استانداردهای بین المللی …

استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) چیست؟ ادامه مطلب »