اهمیت بازارهای مالی در اقتصاد جهانی

بازارهای مالی به طور گسترده به هر بازاری اطلاق می‌شود که در آن معامله اوراق بهادار انجام می‌شود، از جمله بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس، و بازار مشتقات و غیره. بازارهای مالی برای عملکرد روان اقتصادهای سرمایه داری حیاتی هستند.در این مقاله به معرفی اهمیت بازارهای مالی در اقتصاد جهانی می پردازیم: شناخت …

اهمیت بازارهای مالی در اقتصاد جهانی ادامه مطلب »