6 ترند بزرگ فناوری در امور حسابداری و مالی

انفجار داده ها که انقلاب صنعتی چهارم را آغاز کرده است ، عصری که تجارت با سیستم های فیزیکی سایبری متحول می شود ، چندین روند فناوری را قادر ساخته است. هر کسب و کاری می تواند از این روندهای مهم استفاده کند و باید به نحوه استفاده از آنها توجه کند ، اما حسابداران …

6 ترند بزرگ فناوری در امور حسابداری و مالی ادامه مطلب »