روندهای کلیدی صنعت حسابداری در سال 2022

شرکت‌های حسابداری در سراسر جهان در دو سال گذشته مجبور به تغییر شدید فرآیندها، بررسی مجدد محیط‌های کاری و حمایت از بهبود اقتصادی کسب‌وکارها شده‌اند. جان ادواردز، مدیر عامل موسسه حسابداران مالی (IFA)، برخی از روندهای کلیدی صنعت حسابداری را که انتظار می رود سال آینده را شکل دهند، معرفی می کند.در این مقاله به …

روندهای کلیدی صنعت حسابداری در سال 2022 ادامه مطلب »