10 مرحله برای شروع یک فری لنسینگ

قبل از شروع کار مستقل خود ، باید کاملاً روشن کنید که در وهله اول چرا می خواهید کار آزاد را شروع کنید. هنگامی که  تصویری از اهداف بزرگتری را در ذهن خود دارید ، نحوه استفاده از زمان محدود خود میزان موفقیت شما را در زمینه کار آزاد بسیار تعیین می کند.     …

10 مرحله برای شروع یک فری لنسینگ ادامه مطلب »