اهمیت ارتباط با مشتری بر کسب و کار-CRM

اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در کسب و کار

CRM مخفف مدیریت ارتباط با مشتری است و به کسب و کارها کمک می کند تا رابطه ای با مشتریان خود ایجاد کنند که به نوبه خود باعث ایجاد وفاداری و حفظ مشتری می شود. وفاداری مشتری و درآمد دو عامل اساسی هستند که بر درآمد شرکت تأثیر می گذارند. CRM یک استراتژی مدیریت ضروری …

اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در کسب و کار ادامه مطلب »