مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر درآمد قابل پرداخت

مالیات بر درآمد قابل پرداخت اصطلاحی است که به بدهی مالیاتی یک سازمان تجاری به دولت محل فعالیت آن داده می شود. مبلغ بدهی بر اساس سودآوری آن در یک دوره معین و نرخ های مالیاتی قابل اعمال خواهد بود. مالیات قابل پرداخت یک بدهی بلند مدت در نظر گرفته نمی شود، بلکه بدهی جاری …

مالیات بر درآمد قابل پرداخت ادامه مطلب »

حسابداری مالیاتی چیست؟

شرکت ها مسئول تهیه صورت های مالی مانند ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد هستند. با این حال، هنگام تدوین یک استراتژی حسابداری، مهم است که جنبه حسابداری مالیاتی را فراموش نکنید. برای ردیابی و مدیریت پرداخت ها به HMRC، باید یک حساب مالیاتی کسب و کار راه اندازی کنید. حسابداری مالیاتی چیست؟ به جای …

حسابداری مالیاتی چیست؟ ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن