انواع تعاریف مالیاتی

انواع تعاریف مالیاتی

اکثر مالیات ها را می توان به سه سطل تقسیم کرد: مالیات بر آنچه به دست می آورید، مالیات بر آنچه خریداری می کنید و مالیات بر آنچه دارید.مهم است به یاد داشته باشید که هر دلاری که مالیات می پردازید به عنوان یک دلار به عنوان درآمد شروع می شود. یکی از تفاوت‌های اصلی …

انواع تعاریف مالیاتی ادامه مطلب »