7 قدم برای خریدار پرسونای عالی

7 قدم برای خریدار پرسونای عالی

وظیفه بازاریابی درک افراد و همسو کردن اقدامات با نیازهای کاربران است. برای دستیابی به این هدف، یک خریدار پرسونا برای همه افراد مهم درگیر در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری ایجاد شده است. هفت مرحله برای توسعه Buyer Persona در نمودار زیر نشان داده شده است.پرسوناها مانند یک ناوبر استراتژیک هستند که تضمین می …

7 قدم برای خریدار پرسونای عالی ادامه مطلب »