5 نوع حسابرسی که کارشناسان حسابداری باید در نظر بگیرند

مشاغل برای ارزیابی عملکرد خود زمان زیادی را صرف بررسی درآمد خود می کنند. چگونه شرکت ها و سرمایه گذاران می توانند از صحت صورت های مالی و سایر سوابق اطمینان داشته باشند؟ حسابرسی نقشی اساسی در کمک به سازمانها برای کارایی موثر ، دفع کلاهبرداری و اطمینان از رویه های موجود برای حفظ امنیت …

5 نوع حسابرسی که کارشناسان حسابداری باید در نظر بگیرند ادامه مطلب »