اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

اقتصاد به دو دسته اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می شود. اقتصاد خرد مطالعه افراد و تصمیمات تجاری است، در حالی که اقتصاد کلان به تصمیمات کشورها و دولت ها می پردازد.اگرچه این دو شاخه از اقتصاد متفاوت به نظر می رسند، اما در واقع به یکدیگر وابسته هستند و مکمل یکدیگر هستند. بسیاری …

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان ادامه مطلب »