تحقیقات بازار

تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار که به عنوان «تحقیقات بازاریابی» نیز شناخته می‌شود، فرآیند تعیین قابلیت دوام یک سرویس یا محصول جدید از طریق تحقیقاتی است که مستقیماً با مشتریان بالقوه انجام می‌شود. تحقیقات بازار به شرکت اجازه می دهد تا بازار هدف را کشف کند و نظرات و سایر بازخوردهای مصرف کنندگان را در مورد علاقه آنها …

تحقیقات بازار چیست؟ ادامه مطلب »