صندوق فروشگاهی چیست؟ -zhaniya.com

صندوق فروشگاهی و انواع آن چیست؟

بسیاری از صاحبان مشاغل اغلب در مورد تفاوت بین صندوق پول و سیستم POS سردرگم می شوند. هر دو اهداف مشابهی را دنبال می کنند – فروش را پردازش می کنند، پرداخت ها را انجام می دهند و معاملات روزانه فروش را پیگیری می کنند. با این حال، تفاوت های خاصی بین این دو وجود …

صندوق فروشگاهی و انواع آن چیست؟ ادامه مطلب »