تاثیر چت جی پی تی بر حسابداری
تاثیر Chat GPT بر حسابداری

Chat GPT و دیگر سیستم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی آموزش‌دیده این

chat gptچیست؟
Chat GPT چیست؟

Chat GPT به عنوان یک مدل زبان مولد تعریف می شود. با

ترند تکنولوژی 2023
5 ترند تکنولوژی 2023

تغییرات تکنولوژیکی پتانسیل ایجاد رفاه مشترک و راه حل های هوشمند برای