حسابداری در عصر ویروس د کرونا

 Covid-19 اختلالات گسترده ای را برای افراد ، مشاغل و جوامع در سراسر جهان ایجاد کرده است. اندرو هاردینگ ، مدیر اجرایی – حسابداری مدیریت در انجمن حسابداران حرفه ای معتبر بین المللی (AICPA و CIMA) می نویسد: سازمان ها باید سریعاً برای محافظت از کارمندان ، مشتریان ، تأمین کنندگان و ترازنامه ها ،متخصصان امور مالی و حسابداری ، به سرعت عمل کنند.

در طول این بحران ، آنها باید پشتیبانی و راهنمایی حیاتی را برای رهبران تجاری فراهم کنند تا به نگرانی ها در مورد ایمنی و بقا کمک کنند ، تجارت خود را به صورت کوتاه مدت و میان مدت تثبیت  کنند ، عدم اطمینان را کاهش دهند و آن را رو بهبود قرار دهند.سایر دپارتمان ها و همکاران نیز به طور فعالانه از تیم مالی برای کمک به توسعه مشارکت های جدید ، مدیریت ریسک ها ، تغییر ساختار کسب و کار و پاسخگویی به انتظارات متغیر مشتری پشتیبانی می کنند تا سازمان های آنها بتوانند در دنیای پس از کرونا  پیشرفت کنند.

دستیابی به اهداف پایدارتر

ویروس کرونا محیط زیست ، اجتماع و حاکمیت (ESG) سازمان ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سرمایه گذاران ، سهامداران و مشتریان به طور یکسان اکنون از سازمان ها می خواهند که راه حل خود را در زمینه چالش های زیست محیطی ، اجتماعی و حکومتی مرتبط با آب و هوا افزایش دهند. سازمان ها شروع به بررسی چگونگی گنجاندن شیوه های پایدار در مدل های تجاری خود کرده اند. تیم های مالی نقش اساسی در پیشبرد تصمیمات استراتژیک و عملیاتی پایدار ، از جمله مدیریت ریسک دارند. آنها این کار را با ارائه اطلاعات حسابداری و مدیریتی معتبر و مرتبط ، از جمله اقدامات مالی و غیرمالی ، برای اطمینان از اینکه سازمانها می توانند با اطمینان تصمیمات مهم بگیرند و استراتژی ESG خود را ارائه دهند ، انجام می دهند.

متخصصان امور مالی و حسابداری می توانند به سازمان های خود کمک کنند تا مقیاس چالش پیش رو را درک کنند ، با راه حل های مناسب روبرو شوند ، از اجرای صحیح آنها و اندازه گیری دقیق نتایج اطمینان حاصل کنند. از ایجاد یک چارچوب ESG تا اصلاح سیاست قیمت گذاری سازمان ، آنها نقشی اساسی در ارائه هوش تجاری برای پشتیبانی از استراتژی و تأثیرگذاری در تصمیم گیری دارند. بدون سخت گیری و تیزبینی تیم های مالی ، ممکن است واقعاً پایداری و شیوه های تجاری مسئولانه را در “تجارت به طور معمول” جاسازی کنیم.

 

قدرت تحول دیجیتال

گسترش سریع فن آوری های جدید که با شیوع کرونا تسریع شده است ، بسیاری از مشاغل ، از جمله تیم های مالی آنها را مجبور کرده است تا از قابلیت های دیجیتالی خود برای آینده پس از کرونا استفاده کنند. بسیاری از رهبران امور مالی در حال حاضر بیشتر در فناوری سرمایه گذاری می کنند تا برخی از فرایندهای مالی سازمان خود را به صورت خودکار درآورند و بهره وری را بهبود بخشند. این به تیم های مالی این فرصت را می دهد تا زمان کمتری را برای کارهای معاملاتی صرف کنند و برای متخصصان امور مالی و حسابداری وقت آزاد کنند تا نقش تأثیرگذاری بیشتری در تجارت داشته باشند ، از تصمیمات استراتژیک پشتیبانی کنند و نتایج کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهند.

 

پل زدن  بین  مهارت ها

تحول و رشد در  دیجیتال فقط  در زمینه ی به روزرسانی سیستم های IT و کار سریعتر نیست ، بلکه به افراد و توانایی آنها در انطباق به تغییر نیز مربوط می شود. سرعت تغییر نشانه ای از کندی نیست. متخصصان امور مالی و حسابداری باید در این زمینه خود را منطبق می کنند.

آنها  باید به طور مستمر  یاد بگیرند و از مهارتهای دیجیتالی خود در مهارت های نرم افزاری استفاده کنند و مهارت های نرم افزاری خود را افزایش دهند , این امر برای استفاده واقعی از پتانسیل تحول دیجیتال و مدیریت بهتر چالش های پیش رو بسیار مهم است. همه اینها نیاز به تغییر فرهنگ دارد. متخصصان امور مالی و حسابداری در آینده باید حس کنجکاوی را پرورش دهند ، از مهارت های تفکر استراتژیک و انتقادی برای حل مشکلات پیچیده و مدیریت ریسک های در حال تکامل استفاده کنند.

 

تیم مالی توانمند

قبل از همه گیری ویروس کرونا ، بسیاری از تیم های مالی در حال تحول بودند. اما شوک ایجاد شده توسط همه گیری ویروس به سازمان های سراسر جهان ، نیاز به تبدیل تیم های مالی سنتی به عملکرد آینده نگر و ارزش آفرین را تسریع کرده است.

ما اکنون در یک دوره گذار هستیم  دوره ای که متخصصان حسابداری و امور مالی می توانند از سال گذشته درسهایی را بیاموزند و برای آینده آماده شوند. هنگامی که به دنیای پس از کرونا حرکت می کنیم ، خواهیم فهمید که دنیا برای همیشه تغییر کرده است و تیم های مالی باید با آن تغییر کنند.

Related Post

Leave a Comment